Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.

Reklamace

Při uplatnění reklamace podá kupující zprávu prodávajícímu na a-mail adresu pelikan-trade@seznam.cz, po té vyplní reklamační list(viz součástí Záručních podmínek), který musí obsahovat č.faktury, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace a odešle ho na adresu kamenné prodejny uvedené ad.3. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
 

Podrobné podmínky pro odstoupení od smlouvy, informace o záručních lhůtách a reklamacích naleznete v našich obchodních podmínkách.

Reklamační formulář

Datum uplatnění reklamace:


Jméno a příjmení uplatňujícího reklamaci:

Adresa:

IČO:

Tel.:

e-mail:Číslo faktury, ke které se reklamace vztahuje:


Název zboží, na které se reklamace vztahuje:


Počet kusů zboží, na které se reklamace vztahuje:


Popis vady:

V                                dne
                                                                                            
 

 

 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Měna
 
0
Měna
 
 
© Rybářské potřeby